Čas

Řekni mi, lásko, proč tak rychle čas plyne?
Ještě včera jsi tak blízko stál…
Jenže včera už bylo a dnes je to jiné,
zas mám pocit, že ses mi jen zdál.

Kdybys jen slyšel tlukot mého srdce,
když jsem plně vnímala tvou vůni,
tvůj hlas, tvou přítomnost, tvoje ruce,
topila se v tvých očích jako v tůni.

Co ty mi dáváš, nikdo jiný nesvede,
ač jen chvíli jsi tu a dlouho pryč.
S tebou vím, kudy jít a kam cesta povede,
k mé duši je v tvých dlaních klíč.

Já nemám strach, co přinese další den,
vždyť zůstává se mnou tvůj hlas.
Já přece dobře vím, že nejsi jen sen,
že vrátíš se, až přijde čas.